Stefan Ruitenbeek 'He moved outward from himself into the world that contained him'

Stefan Ruitenbeek 'He moved outward from himself into the world that contained him'

15 december 2012 t/m 10 maart 2013

Kunstvereniging Diepenheim

Curatoren Hanne Hagenaars en Gijs Assmann

 

Geachte aanwezigen

 Fijn dat u allen gekomen bent voor de uitzonderlijke presentatie ‘He moved away from himself into the world which contained him’ van Stefan Ruitenbeek. 

 Het werk van Stefan Ruitenbeek gaat over de natuur. Zowel de overweldigende en verkwistende kracht van de natuur om ons heen, als over de menselijke natuur. Ruitenbeek heeft het vermogen om deze natuur te tonen in haar volle en ontregelende kracht. Een ontregelende kracht die wij liever verborgen houden. Liever presenteren wij onze eigen natuur en karakter als geregeld, intellectueel, voorzichtig en zuinig. Tegenover deze façade van redelijkheid staat de oorspronkelijke, onaangeroerde verschijningsvorm van de wildernis van de natuur. In die natuur is niets gericht op behoud van het afzonderlijke wezen. De natuur verspilt en verkwist. Daar groeit nieuw leven letterlijk op de verrotting. Dat karakter van de natuur boezemt mensen angst in. Om die angst te bezweren omgeeft de mens alles wat tot deze wereld behoort met verboden en taboes. Ook seksualiteit hoort in dit gebied van ongepastheid. 

 Met het instellen van taboes en verboden ontstaat meteen de drang om ze te overtreden. Dit verlangen om grenzen te overschrijden vormt de kern van de interessen van Stefan Ruitenbeek en de basis voor zijn werk.

 De werken die Stefan Ruitenbeek toont in deze tentoonstelling houden het midden tussen foto’s van handelingen, filmstills en lichamen die tot sculptuur zijn gemaakt. In deze ruimte hangen de foto’s echter net aan de muur maar zijn ze gepresenteerd als objecten. Door de uitgesproken kleuren hebben de werken ook sterke verwijzingen naar schilderkunst: foto's die Ruitenbeek in deze tentoonstelling toont hebben het kleurenpalet van een zomers bos bij zonsondergang. Ongehoord intens en uitgesproken bijna over-natuurlijk. Tegelijkertijd tonen de foto's blote mensen, in een naaktheid zonder schaamte. Deze combinatie van natuurpracht en naaktheid lijkt een verwijzing naar paradijselijke onschuld en puurheid. Ware het niet dat onze cultuur deze expliciete en verhevigde beelden van de combinatie van naaktheid en natuur onmiddellijk koppelt aan de cliché van erotiek en pornografie. Hoewel de werken van Ruitenbeek duidelijk een pornografisch karakter hebben, zijn het allereerst grensverkenningen in de ware zin van het woord. Niet als intellectuele oefening, maar als belevenis, met de intensiteit van een ervaring. Want bij de overschrijding van regels, bij overtreding van een verbod verliest de mens zichzelf. Toch wordt de mens onweerstaanbaar aangetrokken door dat wat hij verafschuwt, zoals dood, dierlijke impulsen en seksualiteit. Door deze onderwerpen met een stelsel verboden en taboes te omgeven beschermen wij onszelf tegen onze ware aard. Stefan Ruitenbeek onderzoekt en toont deze ware aard, 

 Dit vermogen om de mens te tonen in zijn meest naakte staat maakt Stefan Ruitenbeek een uitzonderlijk kunstenaar. In een tijdsgewricht waar alles gaat over verklaarbaarheid, snelle effecten en beschikbaarheid maakt Stefan Ruitenbeek menselijke driften, het geheim van taboe's en de vermeende echtheid van ons leven tot onderwerp. Daarin stelt hij ongemakkelijke, maar relevante vragen over welke rol de kunst kan spelen in deze maatschappij, en welke rol hij als kunstenaar heeft. Door zo expliciet ons verborgen verlangen schaamteloos prachtig te tonen confronteert Ruitenbeek ons met ons diepste verlangen. In ‘He moved away from himself into the world which contained him’ toont Ruitenbeek een overweldigende en overrompelende installatie van nooit eerder getoonde foto's.

 Ik ben trots dat ik deze tentoonstelling mag openen. Stefan gefeliciteerd!

(tekst Hanne Hagenaars en Gijs Assmann)